Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri về phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri về công trình 8B Lê Trực, quận Ba Đình.

Theo đó, đối với công trình 8B Lê Trực, UBND thành phố cho biết, đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Ba Đình thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị liên quan trong giai đoạn 1 (tầng 19 + tum thang) phần công trình sai phạm.

Về phương án phá dỡ giai đoạn 2, UBND thành phố cho hay các đơn vị chức năng và kiểm định đã có xem xét, họp bàn, đánh giá về các phương án thiết kế phá dỡ công trình sai phạm tại 8B Lê Trực.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình đã có tờ trình ngày 6.12.2017 về việc đề xuất phương án phá dỡ công trình vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực trình UBND thành phố Hà Nội.

Văn bản nêu rõ: “Trên cơ sở phương án phá dỡ giai đoạn 2 như trên, Sở Xây dựng đã có ý kiến về phương pháp xác định chi phí phá dỡ giai đoạn 2 tại văn bản số 1863 ngày 9.3.2018. Tại thông báo số 486 ngày 16.5.2018, tập thể UBND thành phố đã họp, kiểm tra việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực. Thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, xử lý triệt để”.

CHIA SẺ